Mentoring

Op weg naar verbetering van jezelf en je bedrijf……

Coaching en mentoring zijn twee verschillende begrippen. Waar coaching zich richt op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden van een individu, richt mentoring zich op de algehele voortgang en ontwikkeling van een individu. De mentor geeft informatie en ervaringen door maar de hoofdtaak bestaat erin de mentee te begeleiden in zijn/haar groeiproces en zelf ook open te staan om zelf te leren en groeien. De verantwoordelijkheid is wederzijds en individueel. Zie het maar als een soort sparringpartner, die op een informele manier meeluistert, je adviezen geeft en je helpt bij het realiseren van je doelen.Een mentor helpt jou om zakelijk en/of persoonlijk geluk en succes te behalen. Waarbij een coachingstraject vaak enkele maanden duurt, kan een mentor jou soms wel jaren begeleiden. Een mentor zal je problemen niet voor je oplossen. Dat doe je nog steeds zelf.