Gebrek aan balans

Het doel van LifeCoaching is om het levensgeluk op alle levensgebieden te verhogen. Drie wezenlijke levensvragen worden daartoe onderzocht: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Lifecoaching is erop gericht gelukverstorende factoren te onderkennen en vervolgens het leven te “restylen” op een zodanige manier dat een goede balans gevonden kan worden in het leven en in de persoonlijkheid. Er wordt in het bijzonder gewerkt aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.

Lifecoaching biedt uitkomst

Lifecoaching is oplossings gericht en is gebaseerd op het heden en de toekomst. Jan Kees helpt je bij het verhelderen van bovenstaande levensvragen en de eventuele aanpassingen benodigd om meer balans in jouw leven te verkrijgen.